2019_GR_00216 - Opmaak van reglementen - Retributie op het gebruik van de gemeentelijke openbare bibliotheek voor de jaren 2020 tot en met 2025 - goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 17/12/2019 20:30
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.1206.8775.8494