2019_GR_00235 - Opmaak van reglementen - Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de jaren 2020 tot en met 2025. - goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 17/12/2019 20:30
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.1206.7000.0566