2019_GR_00217 - Opmaak van reglementen - Wijziging dienstreglement gemeentelijke openbare bibliotheek - goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 17/12/2019 20:30
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.1206.2157.0743